December 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
29
30
1
2
  • TownHall Meeting 5 PM 6 PM (https://us02web.zoom.us/j/89558891504?pwd=ZlYyczlYT3VCMEQvMm14QlFyM1Budz09)
    • Events
3
4
5
6
7
8
  • School Board Meeting 5:30 PM 7 PM (https://us02web.zoom.us/j/83359277754?pwd=RllWTjcvTmZUWUdLbkJoejVkMklPUT09)
    • Events
9
10
11
12
13
14
15
  • Special Board Meeting 4 PM 5 PM (https://us02web.zoom.us/j/89003672487?pwd=Q2VEUm1mVkczTGFPWUpIWmpzT1VkZz09)
    • Events
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Loading...